Przejdź dalej

Zgłoszenie niepożądanego działania leku

Działanie niepożądane leku może być zgłoszone przez pacjenta, jego opiekuna prawnego lub pracownika służby zdrowia.

W celu zgłoszenia działania niepożądanego lub innej informacji o bezpieczeństwie stosowania leku prosimy o kontakt pod adresem ConsumerHealth_PL@rb.com lub numerem telefonu 801 115 111 i podanie następujących informacji:

  1. Dane pacjenta: inicjały, wiek, płeć
  2. Dane leku podejrzanego o spowodowanie działania niepożądanego: nazwa, dawka, czas stosowania
  3. Opis działania niepożądanego lub inna informacja o bezpieczeństwie stosowania leku
  4. Dane osoby zgłaszającej: adres e-mail lub telefon kontaktowy lub adres korespondencyjny

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Reckitt Benckiser S. A. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Okunin 1, w celu analizy zgłaszanego przez mnie zdarzenia. Dane podaję dobrowolnie, wiem o prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.”

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych:

"Informujemy, iż Reckitt Benckiser Poland S. A. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Okunin 1 jest administratorem twoich danych osobowych, przetwarzanych w celu realizacji zgłoszenia działania niepożądanego produktu leczniczego. Masz prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych wynika z przepisu prawa – Ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne.”