Nurofen Ultima (Ibuprofen 200mg + paracetamol 500mg)

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować lek Nurofen Ultima ostrożnie.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
 • Nie należy stosować leku dłużej niż przez 3 dni.
 • Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.
 • Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

 

Spis treści ulotki:

 1. Co to jest lek Nurofen Ultima i w jakim celu się go stosuje
 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nurofen Ultima
 3. Jak stosować lek Nurofen Ultima
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Jak przechowywać lek Nurofen Ultima
 6. Inne informacje

 

1. CO TO JEST LEK NUROFEN ULTIMA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek nosi nazwę Nurofen Ultima.

Nurofen Ultima zawiera dwie substancje czynne (dzięki którym lek działa). Są to ibuprofen
i paracetamol.

Ibuprofen należy do grupy leków określanych jako niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ). Działanie leków z grupy NLPZ polega na zmniejszaniu bólu, zmniejszaniu obrzęku oraz obniżaniu wysokiej temperatury ciała.

Paracetamol jest lekiem przeciwbólowym, który działając inaczej niż ibuprofen, łagodzi ból
i gorączkę.

Nurofen Ultima stosowany jest w krótkotrwałym leczeniu łagodnego do umiarkowanego bólu związanego z migreną, bólu głowy, bólu pleców, bólów menstruacyjnych, bólu zęba, bólów reumatycznych, bólu mięśni, bólu związanego z łagodnymi postaciami zapalenia stawów, leczeniu objawów przeziębienia oraz grypy, bólu gardła i gorączki.

 

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU NUROFEN ULTIMA

Kiedy nie stosować leku Nurofen Ultima

 • jeśli pacjent przyjmuje inne leki zawierające paracetamol
 • jeśli pacjent przyjmuje jakiekolwiek inne leki przeciwbólowe takie jak ibuprofen, kwas acetylosalicylowy w dużych dawkach (powyżej 75 mg na dobę) lub inne leki z grupy niesteroidalnych leków przeciwzapalnych (NLPZ) w tym inhibitory cyklooksygenazy-2 (COX-2)
 • jeśli pacjent ma uczulenie na ibuprofen, paracetamol lub którykolwiek z pozostałych składników leku Nurofen Ultima
 • jeśli pacjent ma uczulenie na kwas acetylosalicylowy lub inne leki przeciwbólowe z grupy NLPZ
 • jeśli obecnie występuje lub występowało owrzodzenie lub krwawienie w obrębie żołądka
  lub dwunastnicy
  (jelito cienkie)
 • jeśli występują zaburzenia krzepnięcia krwi
 • jeśli występuje niewydolność serca, wątroby lub nerek
 • w ostatnich 3 miesiącach ciąży
 • u osób poniżej 18 lat

 

Kiedy zachować szczególną ostrożność i skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem leku Nurofen Ultima

 • u osób w podeszłym wieku
 • jeśli pacjent ma astmę lub astma występowała w przeszłości
 • jeśli występuje zaburzenie czynności nerek, serca, wątroby lub zaburzenia pracy jelit
 • jeśli występuje toczeń rumieniowaty układowy (SLE) – choroba autoimmunologiczna oddziaływująca na tkankę łączną, powodująca bóle stawów, zmiany skórne oraz zaburzenia czynności niektórych organów; lub inne mieszane choroby tkanki łącznej
 • jeśli występują zaburzenia jelitowo-żołądkowe lub przewlekłe, zapalne choroby jelit
  (np. wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Crohna)
 • w pierwszych 6 miesiącach ciąży lub w okresie karmienia piersią
 • jeśli pacjentka planuje zajście w ciążę

 

Przyjmowanie leków przeciwzapalnych/przeciwbólowych, takich jak ibuprofen, może wiązać się z niewielkim wzrostem ryzyka zawału serca lub udaru, w szczególności gdy są stosowane w dużych dawkach. Nie należy przekraczać zalecanej dawki i czasu trwania leczenia.

 

Przed zastosowaniem leku Nurofen Ultima pacjent powinien omówić leczenie z lekarzem lub farmaceutą, jeśli:

 • u pacjenta występują choroby serca, takie jak niewydolność serca, dławica piersiowa (ból w klatce piersiowej), pacjent miał atak serca, operację pomostowania, występuje u pacjenta choroba tętnic obwodowych (słabe krążenie krwi w nogach z powodu zwężenia lub zablokowania tętnic) lub jeśli pacjent przeszedł jakikolwiek udar (w tym mini-udar lub przemijający atak niedokrwienny – TIA).
 • pacjent choruje na nadciśnienie tętnicze, cukrzycę, występuje u niego zwiększone stężenie cholesterolu, w  rodzinie pacjenta występowała choroba serca lub udar, lub jeśli pacjent pali tytoń.

 

Stosowanie innych leków

 

Nie należy stosować leku Nurofen Ultima

 • z innymi lekami zawierającymi paracetamol
 • z innymi lekami z grupy NLPZ takimi jak aspiryna, ibuprofen

 

Należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ niektóre leki mogą oddziaływać z lekiem Nurofen Ultima np.:

 • kortykosteroidy w tabletkach
 • antybiotyki (np. chloramfenikol lub chinolony)
 • leki przciwwymiotne (np. metoklopramid, domperydon)
 • leki pobudzające pracę serca (np. glikozydy)
 • leki stosowane u pacjentów z wysokim stężeniem cholesterolu (np. cholestyramina)
 • leki moczopędne (ułatwiające wydalanie nadmiaru wody)
 • leki hamujące reakcję odpornościową (np. metotreksat, cyklosporyna, takrolimus)
 • leki stosowane w leczeniu fobii lub depresji (np. lit lub SSRI - selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny)
 • mifepryston (lek powodujący przerwanie ciąży)
 • leki stosowane w leczeniu HIV (np. zydowudyna)

 

Lek Nurofen Ultima może wpływać na działanie innych leków lub też inne leki mogą wpływać na działanie leku Nurofen Ultima. Na przykład:

 • leki o działaniu przeciwzakrzepowym (tj. rozrzedzające krew/zapobiegające powstawaniu zakrzepów, takie jak aspiryna/kwas acetylosalicylowy, warfaryna, tyklopidyna)
 • leki obniżające ciśnienie krwi (inhibitory ACE, takie jak captopril, leki beta-adrenolityczne, takie jak leki zawierające atenolol, leki będące antagonistami receptora angiotensyny II, takie jak losartan)

 

Także niektóre inne leki mogą ulegać wpływowi lub mieć wpływ na leczenie Nurofen Ultima. Dlatego też przed zastosowaniem leku Nurofen Ultima z innymi lekami zawsze należy poradzić się z lekarza lub farmaceuty.

 

Stosowanie leku Nurofen Ultima z jedzeniem i piciem

W celu zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia działań niepożądanych lek Nurofen Ultima należy przyjmować w trakcie jedzenia.

 

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie należy stosować w ostatnich 3 miesiącach ciąży. Należy zachować szczególną ostrożność
w pierwszych 6 miesiącach ciąży.

Nurofen Ultima może powodować trudności z zajściem w ciążę. Ibuprofen należy do grupy leków, które mogą wpływać niekorzystnie na płodność u kobiet. Działanie to jest odwracalne po zaprzestaniu stosowania leku. Należy poinformować lekarza, jeśli kobieta planuje zajście w ciążę lub gdy występują problemy z zajściem w ciążę.

 

3. JAK STOSOWAĆ LEK NUROFEN ULTIMA

Lek do stosowania doustnego, przeznaczony wyłącznie do krótkotrwałego stosowania.

Należy zastosować najmniejszą skuteczną dawkę w najkrótszym czasie koniecznym do złagodzenia objawów. Leku Nurofen Ultima nie należy stosować dłużej niż przez 3 dni. Jeśli objawy nasilą
się
lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.

 

Dorośli: przyjąć 1 tabletkę z jedzeniem lub piciem, do 3 razy na dobę.

Należy zachować, co najmniej 6 godzinną przerwę między kolejnymi dawkami.

Jeśli po przyjęciu jednej tabletki objawy nie ustępują można przyjąć maksymalnie 2 tabletki do 3 razy na dobę.

Nie należy przyjmować więcej niż sześć tabletek w ciągu 24 godzin (co odpowiada 3000 mg paracetamolu, 1200 mg ibuprofenu na dobę).

 

Nie stosować u dzieci poniżej 18 lat.

 

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Nurofen Ultima

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Nurofen Ultima, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, nawet jeśli pacjent czuje się dobrze, gdyż istnieje ryzyko wystąpienia z opóźnieniem poważnego uszkodzenia wątroby.

 

Pominięcie zastosowania leku Nurofen Ultima

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę, należy ją przyjąć po przypomnieniu, a następnie przyjąć następną dawkę nie wcześniej niż po 6 godzinach.

 

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Nurofen Ultima może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

 

Należy przerwać stosowanie leku oraz skontaktować się z lekarzem jeśli wystąpią:

 • zgaga, niestrawność
 • objawy krwawienia z przewodu pokarmowego (ostry ból brzucha, krwawe wymioty
  lub wymioty zawierające cząsteczki o ciemnej barwie, które przypominają fusy kawy, krew
  w stolcu, czarne smoliste stolce)
 • objawy zapalenia opon mózgowych takie jak sztywność karku, bóle głowy, złe samopoczucie, gorączka lub uczucie zdezorientowania
 • objawy ciężkiej reakcji alergicznej (obrzęk twarzy, języka lub gardła, trudności w oddychaniu, nasilenie astmy)

 

Inne możliwe działania niepożądane

 

Często (występują u mniej niż 1 na 10 osób):

 • bóle brzucha lub złe samopoczucie, nudności lub wymioty, biegunka
 • zwiększona aktywność enzymów wątrobowych (w badaniach krwi)

Niezbyt często (występują u mniej niż 1 na 100 osób):

 • ból głowy i zawroty głowy, gazy i zaparcia, wysypka, obrzęk twarzy
 • zmniejszenie liczby krwinek czerwonych lub zwiększenie liczby płytek krwi (komórki krwi biorące udział w krzepnięciu krwi)

 

Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 na 10 000 osób):

 • zmniejszenie liczby krwinek (objawiające się bólem gardła, owrzodzeniem jamy ustnej, objawami grypopodobnymi, silnym zmęczeniem, niewyjaśnionymi krwawieniami, siniakami
  oraz krwawieniami z nosa)
 • zaburzenia widzenia, dzwonienie w uszach, splątanie
 • dezorientacja, depresja, omamy
 • zmęczenie, ogólne złe samopoczucie
 • ostre reakcje skórne w tym powstawanie pęcherzy
 • wysokie ciśnienie krwi, zatrzymanie wody w organizmie
 • problemy z wątrobą (objawiające się zażółceniem skóry oraz białkówek oczu)
 • problemy z nerkami (objawiające się zwiększonym lub zmniejszonym oddawaniem moczu, puchnięciem nóg)
 • zaburzenia pracy serca (objawiające się dusznością, obrzękiem)

 

Leki, takie jak Nurofen Ultima mogą być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka wystąpienia ataku serca („zawału serca”) lub udaru. (patrz punkt 2)

 

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

 

Zgłaszanie działań niepożądanych

 

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

 

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK NUROFEN ULTIMA

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Nie stosować leku Nurofen Ultima po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze
i opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

 

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Nurofen Ultima

 

 • Substancjami czynnymi leku są ibuprofen i paracetamol. Każda tabletka powlekana zawiera 200 mg ibuprofenu i 500 mg paracetamolu.
 • Ponadto lek zawiera kroskarmelozę sodową, celulozę mikrokrystaliczną, krzemionkę koloidalną bezwodną, magnezu stearynian, kwas stearynowy.
 • Otoczka tabletki zawiera: alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E171), talk, makrogol, potasu glinokrzemian, polisorbat.

 

Jak wygląda lek Nurofen Ultima i co zawiera opakowanie

 

Tabletki leku Nurofen Ultima mają kolor biały do prawie białego, są owalne i pokryte są powłoką perłową z wytłoczonym znakiem identyfikacyjnym helisy. Tabletki dostępne są w opakowaniach (blistrach) po 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 32 tabletki. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

 

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

 

Podmiot odpowiedzialny

Reckitt Benckiser (Poland) S.A.

 1. Okunin 1

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

 

Wytwórca

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.

Thane Road, Nottingham

Nottinghamshire NG90 2DB

Wielka Brytania

 

Numer infolinii: 801 88 88 07

 

Data zatwierdzenia ulotki:  12/2015