Nurofen dla dzieci (Ibuprofen 125 mg)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-      Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-            Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-          Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

-     Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią

-     po 24 godzinach u dzieci w wieku 3 -5 miesięcy lub

-     po 3 dniach u dzieci powyżej 6 miesiąca życia.

 

Spis treści ulotki:

 1. Co to jest Nurofen dla dzieci i w jakim celu się go stosuje
 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nurofen dla dzieci
 3. Jak stosować Nurofen dla dzieci
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Jak przechowywać Nurofen dla dzieci
 6. Zawartość opakowania i inne informacje

 

1. Co to jest Nurofen dla dzieci i w jakim celu się go stosuje

Lek Nurofen dla dzieci jest lekiem przeciwbólowym, przeciwgorączkowym i przeciwzapalnym, należącym do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

Klinicznie wykazano skuteczność ibuprofenu w leczeniu bólów o nasileniu słabym do umiarkowanego jak np. bóle w trakcie ząbkowania i bóle zębów, bóle głowy, bóle uszu, bóle gardła, bóle pooperacyjne, bóle na skutek uszkodzenia tkanek miękkich i gorączki, w tym spowodowane odczynem poszczepiennym, jak również w bólu i gorączce występujących w przeziębieniu i grypie.

Lek Nurofen dla dzieci w czopkach stosuje się, gdy podanie leku w formie doustnej jest niemożliwe lub powoduje wymioty.

 

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nurofen dla dzieci

Kiedy nie stosować leku Nurofen dla dzieci

Lek Nurofen dla dzieci jest przeciwwskazany u pacjentów:

 • z nadwrażliwością na ibuprofen oraz inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) lub którąkolwiek substancję pomocniczą,
 • u których po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych występowały skurcz oskrzeli, astma, katar lub pokrzywka w wywiadzie,
 • z czynną lub przebytą chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy oraz u osób z krwawieniem z przewodu pokarmowego,
 • z ciężką niewydolnością wątroby lub nerek oraz z niekontrolowaną niewydolnością serca,
 • z układowym toczniem rumieniowatym,
 • z ciężką niewydolnością serca.

 

Leku nie wolno przyjmować w ostatnim trymestrze ciąży.

 

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Nurofen dla dzieci u pacjentów:

 • z chorobami tkanki łącznej (układowy toczeń rumieniowaty),
 • z zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi włączając przewlekłe zapalenie jelit (wrzodziejące zapalenie dwunastnicy, choroba Leśniowsldego~Crohn'a), choroby odbytu,
 • z nadciśnieniem tętniczym i (lub) niewydolnością serca,
 • z niewydolnością nerek,
 • z zaburzeniami czynności wątroby

 

U odwodnionych dzieci istnieje ryzyko zaburzenia czynności nerek.

 

Istnieje ryzyko wystąpienia krwotoku z przewodu pokarmowego czy owrzodzeń/perforacji, które niekoniecznie musi być poprzedzone objawami ostrzegawczymi lub wystąpić u pacjentów, u których takie objawy ostrzegawcze występowały. W razie wystąpienia krwotoku z przewodu pokarmowego czy owrzodzenia, należy natychmiast odstawić preparat i skontaktować się z lekarzem.

 

Skurcz oskrzeli może wystąpić u pacjentów z astmą oskrzelową, przewlekłym nieżytem nosa, zapaleniem zatok, polipami nosa lub alergią aktualnie lub w wywiadzie.

 

Szczególną ostrożność należy zachować u pacjentów bezpośrednio po dużych zabiegach chirurgicznych.

 

Podczas długotrwałego stosowania dużych dawek leków przeciwbólowych mogą wystąpić bóle głowy, których nie należy leczyć poprzez zwiększanie dawki leku przeciwbólowego.

 

Długotrwałe stosowanie leków przeciwbólowych, szczególnie w połączeniu z innymi preparatami przeciwbólowymi może prowadzić do powstania niewydolności nerek.

 

Przyjmowanie takich leków, jak Nurofen dla dzieci może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca (zawał serca) lub udaru. Ryzyko to zwiększa długotrwałe przyjmowanie dużych dawek leku. Nie należy stosować większych dawek i dłuższego czasu leczenia niż zalecane (3 dni).

 

W przypadku kłopotów z sercem, przebytego udaru, lub podejrzenia, że występuje ryzyko tych zaburzeń (np. podwyższone ciśnienie krwi, cukrzyca, zwiększone stężenie cholesterolu, palenie tytoniu) należy omówić sposób leczenia z lekarzem lub farmaceutą.

 

Osoby w wieku podeszłym są bardziej narażone na wystąpienie działań niepożądanych. Nasilenie działań niepożądanych jest najmniejsze, kiedy lek jest stosowany w najmniejszej skutecznej dawce i tylko przez krótki okres.

 

Zaleca się unikania stosowania ibuprofenu u pacjentów z ospą wietrzną. Ospa wietrzna może zapoczątkować wystąpienie ciężkich zakażeń skórnych i powikłań dotyczących tkanek miękkich. Obecnie nie można wykluczyć nasilającego te zakażenia działania ibuprofenu.

 

Preparat ten należy do grupy leków (niesteroidowe leki przeciwzapalne), które mogą niekorzystnie wpływać na płodność u kobiet. Działanie jest przemijające i ustępuje po zakończeniu terapii.

 

 

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Ciąża

Preparat przeznaczony jest dla dzieci. Niżej przedstawione dane dotyczą działania substancji czynnej ibuprofen.

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza. Podczas pierwszego i drugiego trymestru ciąży ibuprofen, może być stosowany tylko w przypadku zdecydowanej konieczności. Jeśli stosowanie ibuprofenu jest niezbędne, należy zastosować najmniejszą skuteczną dawkę terapeutyczną i stosować przez możliwie najkrótszy okres.

Stosowanie ibuprofenu w III trymestrze ciąży jest przeciwwskazane, gdyż może spowodować zahamowanie skurczów macicy i w rezultacie opóźnienie lub przedłużenie porodu oraz może powodować ciężkie zaburzenia u płodu.

 

Karmienie piersią

Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się lekarzem. Ibuprofen może w niewielkich ilościach przenikać do mleka kobiet karmiących piersią. Dotychczas nie stwierdzono szkodliwego wpływu na niemowlę karmione piersią, dlatego podczas krótkotrwałego stosowania ibuprofenu w zalecanej dawce zwykle nie ma konieczności przerwania karmienia piersią.

 

Nurofen  dla dzieci a inne leki

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

 

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania ibuprofenu z następującymi lekami:

-     z kwasem acetylosalicylowym lub innymi lekami z grupy NLPZ i glukokortykosteroidami. Zwiększają ryzyko wystąpienia działań niepożądanych w obrębie przewodu pokarmowego.

 • z lekami przeciwzakrzepowymi. Istnieją nieliczne dane, dotyczące nasilenia działania i zwiększenia ryzyka wystąpienia krwawienia.

 

Podczas stosowania ibuprofenu jednocześnie z poniższymi lekami wskazane jest zachowanie środków ostrożności:

 • Leki obniżające ciśnienie tętnicze krwi i leki moczopędne - leki z grupy NLPZ mogą zmniejszyć ich skuteczność. Istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia objawów niepożądanych związanych z zaburzeniami czynności nerek jak np. hiperkaliemia. U pacjentów, u których takie zaburzenia wystąpiły, lekarz zaleci przyjmowanie dużych ilości płynów.
 • Lit - leki z grupy NLPZ mogą powodować zwiększenie stężenia litu w osoczu.
 • Metotreksat - leki z grupy NLPZ mogą powodować zwiększenie stężenia metotreksatu w osoczu.
 • Takrolimus - istnieje zwiększone ryzyko uszkodzenia nerek.
 • Cyklosporyna - leki z grupy NLPZ mogą powodować zwiększone ryzyko uszkodzenia nerek.
 • Zydowudyna - leki z grupy NLPZ mogą powodować zwiększone ryzyko wydłużenia okresu krwawienia.

 

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Podczas krótkotrwałego stosowania, lek Nurofen dla dzieci nie wywiera wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

 

3. Jak stosować lek Nurofen dla dzieci

W przypadku wątpliwości dotyczących stosowania leku Nurofen dla dzieci, należy skontaktować się z lekarzem.

 

Sposób podania: Stosować doodbytniczo.

Czopek należy wyjąć z aluminiowego blistra i włożyć do odbytu najlepiej po uprzednim oddaniu kału przez dziecko. Aby czopek był lepiej nawilżony można go ogrzać w dłoni lub zanurzyć na chwilę w ciepłej wodzie.

 

Lek Nurofen dla dzieci w czopkach stosuje się w dawce 20 mg do 30 mg na kilogram masy ciała w 3 do 4 dawkach podzielonych zgodnie z poniższym schematem dawkowania:

 

Dla dzieci o wadze od 12,5 kg do 17 kg (od 2 do 4 lat): dawka początkowa to 1 czopek. W razie potrzeby, 1 czopek po 6 do 8 godzinach. Nie stosować więcej niż 3 czopki (375 mg ibuprofenu) w ciągu doby.

 

Dla dzieci o wadze od 17 kg do 20,5 kg (od 4 do 6 lat): dawka początkowa to 1 czopek. W razie potrzeby, 1 czopek po 6 godzinach. Nie stosować więcej niż 4 czopki (500 mg ibuprofenu) w ciągu doby.

 

Leku nie należy stosować u dzieci o wadze mniejszej niż 12,5 kg gdyż dla tych dzieci zalecane są produkty zawierające mniejszą zawartość ibuprofenu.

 

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby przed zastosowaniem leku Nurofen dla dzieci powinni skonsultować się z lekarzem.

 

W przypadku niemowląt w wieku 3 - 5 miesięcy należy zasięgnąć porady lekarza jeśli objawy nasilają się lub jeśli nie ustępują po 24 godzinach.

 

W przypadku dzieci w wieku powyżej 6 miesięcy należy zasięgnąć porady lekarza, jeśli podawanie leku jest konieczne przez więcej niż 3 dni lub jeśli objawy ulegają nasileniu.

 

Jeżeli mimo przyjmowania leku gorączka i dolegliwości bólowe nie ustępują lub nasilają się, należy skontaktować się z lekarzem.

 

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Nurofen dla dzieci

W przypadku zażycia większej dawki leku Nurofen dla dzieci niż zalecana należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

 

Do objawów przedawkowania mogą należeć nudności, wymioty, ból brzucha, bóle i zawroty głowy, senność, oczopląs, zaburzenia widzenia, szumy uszne, rzadko hipotensja, kwasica metaboliczna, niewydolność nerek i utrata przytomoności. Nie istnieje specyficzna odtrutka.

 

Pominięcie przyjęcia leku Nurofen dla dzieci

Nie należy stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

 

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Nurofen dla dzieci w postaci czopków może spowodować działania niepożądane.

 

Poniżej wymienione działania niepożądane obserwowano u pacjentów, którzy przyjmowali ibuprofen w celu krótkotrwałego leczenia bólu lub gorączki o nasileniu łagodnym do umiarkowanego. Podczas stosowania ibuprofenu w innych wskazaniach lub długotrwale, mogą wystąpić także inne działania niepożądane.

 

Działania niepożądane uszeregowano wg częstości występowania stosując następujące określenia:

 

Bardzo często (występujące częściej niż u 1 na 10 pacjentów)

Często (występujące częściej niż u 1 do 10 pacjentów na 100 pacjentów)

Niezbyt często (występujące częściej niż u 1 do 10 pacjentów na 1000 pacjentów)

Rzadko (występujące częściej niż u 1 do 10 pacjentów na 10 000 pacjentów)

Bardzo rzadko (występujące rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów)

 

Bardzo rzadko:

Choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, niekiedy z krwawieniem lub perforacją.

 

Zmniejszenie wydalania mocznika, obrzęk, ostra niewydolność nerek, martwica brodawek nerkowych (szczególnie podczas stosowania długotrwałego) oraz zwiększenie stężenia mocznika w surowicy krwi.

 

Zaburzenia czynności wątroby, szczególnie podczas długotrwałego stosowania.

 

Anemia (niedokrwistość), leukopenia (obniżenie liczby leukocytów), trombocytopenia (zmniejszanie liczby płytek krwi), pancytopenia (zaburzenie hematologiczne polegające na niedoborze wszystkich prawidłowych elementów morfotycznych krwi: erytrocytów, leukocytów i trombocytów), agranulocytoza (obniżenie liczby granulocytów). Pierwszymi objawami są: gorączka, ból gardła, powierzchowne owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej, objawy grypopodobne, wyczerpanie znacznego stopnia, krwawienie z nosa lub wylewy podskórne.

 

Ciężkie postaci reakcji skórnych jak rumień wielopostaciowy. W wyjątkowych przypadkach ciężkie zakażenia skóry i tkanek miękkich jako powikłania w przebiegu ospy wietrznej.

 

U pacjentów z istniejącymi zaburzeniami układu odpornościowego (toczeń rumieniowaty układowy, mieszana choroba tkanki łącznej) podczas podawania ibuprofenu obserwowano przypadki jałowego zapalenia opon mózgowych jak sztywność karku, bóle głowy, nudności, wymioty, gorączka lub dezorientacja.

 

Ciężkie reakcje nadwrażliwości. Mogą wystąpić takie objawy jak obrzęk twarzy, języka i krtani, duszność, kołatanie serca, obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, ciężki wstrząs. Może dojść do nasilenia objawów astmy.

 

Rzadko:

Biegunka, wzdęcia, zaparcia, wymioty.

 

Niezbyt często:

Niestrawność, ból brzucha, nudności.

 

Ból głowy.

 

Pokrzywka i świąd.

 

 

W związku z leczeniem NLPZ zgłaszano występowanie obrzęków, nadciśnienia i niewydolności serca.

 

Przyjmowanie takich leków, jak Nurofen dla dzieci może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca (zawał serca) lub udaru.

 

 

U niektórych osób w czasie stosowania leku Nurofen dla dzieci w postaci czopków mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza lub farmaceutą.

 

Zgłaszanie działań niepożądanych

 

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

 

5. Jak przechowywać lek Nurofen dla dzieci

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Nurofen dla dzieci

 

1 czopek zawiera

substancja czynna: 125 mg ibuprofenu substancja pomocnicza: tłuszcz stały.

 

Jak wygląda lek Nurofen dla dzieci i co zawiera opakowanie

 

Czopki mają barwę prawie białą lub białą i kształt cylindryczny.

Opakowanie zawiera 10 czopków.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

 

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

 

Podmiot odpowiedzialny

Reckitt Benckiser (Poland) S.A.

 1. Okunin 1

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

 

Wytwórca

Famar S.A. Famar Plant

49KM Athens - Lamia National Road

19011 Avlon

Ateny

Grecja

 

lub

 

Farmea

10 rue Bouche Thomas

ZAC Sudd'Orgemont

49000 Angers Cedet

Francja

 

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

 

Reckitt Benckiser (Poland) S.A.

 1. Okunin 1

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel: 801 88 88 07

 

 

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 01.06.2014